Podkarpacka Liga Młodzieżowa 2023

Dziś (30.05.2023) odbył się I etap rozgrywek w Podkarpackiej Lidze Młodzieżowej 2023. W części eliminacyjnej zespoły zostały podzielone na dwie grupy A i B. W grupie A znalazły się: SPR Stal Mielec I, SP Raniżów, SPR Orzeł Przeworsk, UKS Olszynka Dzikowiec, natomiast do grupy B należały: SPR Stal Mielec II, SRS Przemyśl, KS Tempo Cmolas oraz SP Radomyśl Wielki.

Mecze były rozgrywane grupowo w systemie „każdy z każdym”, 2x7min. Turniej eliminacyjny miał za zadanie wyłonić grupy: zwycięską oraz spadkową. Grupy prezentują się następująco:

Zwycięska:

1. SPR Stal Mielec I

2. SP Raniżów

3. SRS Przemyśl

4. SP Radomyśl Wielki

Spadkowa:

1. UKS Olszynka Dzikowiec

2. SPR Orzeł Przeworsk

3. SPR Stal Mielec II

4. KS Tempom Cmolas

Poszczególne wyniki spotkań są następujące:

SPR Stal Mielec II – KS Tempom Cmolas – 8:6

SPR Stal Mielec I – UKS Olszynka Dzikowiec – 15:1

 SP Radomyśl Wielki – . SRS Przemyśl – 6:10

SP Raniżów – SPR Orzeł Przeworsk – 7:3

SPR Stal Mielec II – SP Radomyśl Wielki – 5:7

SPR Stal Mielec I – SP Raniżów – 12:2

UKS Olszynka Dzikowiec –  SPR Orzeł Przeworsk – 12:4

SPR Stal Mielec II – SRS Przemyśl – 2:15

KS Tempo Cmolas – SP Radomyśl Wielki – 4:7

SPR Stal Mielec I – SPR Orzeł Przeworsk – 15:2

UKS Olszynka Dzikowiec – SP Raniżów – 2:4

KS Tempo Cmolas – SRS Przemyśl – 3:8

Zwycięzców oraz klasyfikację końcową poznamy w Turnieju Finałowym, który odbędzie się 02 czerwca, w hali sportowej przy SP 7 w Mielcu.

Turniej jest współfinansowany Ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Sponsorami Turnieju są Südzucker Polska, Nadleśnictwo Tuszyma.

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU SPRAWOZDAWCZYM STOWARZYSZENIA PIŁKI RĘCZNEJ STAL MIELEC

Zarząd Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Stal Mielec informuje, że Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków odbędzie się 15.06.2023 o godzinie 18:00 (I-termin), oraz o godzinie 18:30 (II-termin) w siedzibie Klubu przy ulicy. Skłodowskiej 4.

Porządek obrad:

 • Otwarcie obrad Walnego Zebrania
 • Sprawdzenie obecności i kworum.
 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór komisji Skrutacyjnej.
 • Wybór komisji Uchwał i Wniosków.
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2022
 • Sprawozdanie finansowe 2022 rok.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
 • Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań z punktów 6,7,8.
 • Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu.
 • Ogłoszenie wyników.
 • Dyskusja.
 • Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.